1Par. 17: 12 е ... Какво е 1 Пар. 17: 12?
Той ще Ми построиш дом, и Аз ще утвърдя престола му до века.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.