1Par. 17: 20 е ... Какво е 1 Пар. 17: 20?
Господи! Няма никой като теб и няма Бог, освен вас, за всичко, което чухме с ушите си. 2Светът. 7: 22

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.