1Par. 17: 26 е ... Какво е 1 Пар. 17: 26?
И сега, Господи, Ти си Бог, и си говорил за слугата Си тази доброта.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.