1Par. 18: 10 е това ... Какво е 1 Par. 18: 10?
и той изпратил сина си Йорам при цар Давид, за да го поздрави и да благодарим за това, че той се е борил срещу Адарезера и го порази, - за Адарезер имаше война с Tou - и [с него] всички видове съдове от злато, сребро и месинг.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.