1Par. 18: 16 е ... Какво е 1 Пар. 18: 16?
Садок, Ахитововият син и Авимелех, Авиатаровият син - свещеници и Сус - книжник, 1 Лет. 24: 6

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.