1Par. 18: 3 е ... Какво е 1 пара. 18: 3?
И Давид още порази совския цар Ададезер в Емат, когато бе да установи властта си реката Ефрат.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.