1Par. 19: 2 е ... Какво е 1Par. 19: 2?
комфорт и Давид каза: Ще покажа благост към Анун, сина на Naasovu, за благословение, че баща му ми даде. И Давид прати пратеници да го утешават за баща си; И Давидовите слуги дойдоха в земята на синовете на Амон в Анна, за да го утешават.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.