1Par. 19: 6 е ... Какво е 1 Пар. 19: 6?
Когато видяха амонците че те са станали омразни на Давид, а след това той изпратил Hanun и амонците хиляда таланта сребро, за да ги наемат колесници и конници от Месопотамия и от Мааха на Сирия, както и от Сова.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.