1Par. 19: 7 е ... Какво е 1 Пар. 19: 7?
наеха тридесет и две хиляди колесници и царя на Мааха и неговите хора, които дойдоха и се разположи на стан срещу Медева. И синовете на Амон се събраха от градовете си и излязоха на война.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.