1Par. 19: 9 е ... Какво е 1Par. 19: 9?
И синовете на Амон, и подредени за битка при градската порта, а царе, които бяха дошли отделно в полето.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.