1Par. 2: 1 е ... Какво е 1Par. 2: 1?
Това са израилевите синове: Рувим, Симеон, Леви, Юда, Исахар, Завулон, Ген. 29: 32

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.