1Par. 2: 10 е ... Какво е 1 Par. 2: 10?
Арам роди Аминадав; Аминдав роди Наасон, князът на синовете на Юда; Руф. 4: 19

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.