1Par. 2: 17 е ... Какво е 1 Par. 2: 17?
Абигейл роди Емес; бащата на Амаса е Ефер, Исмаилите.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.