1Par. 2: 18 е ... Какво е 1 пара. 2: 18?
, Халев, Есроновият син, роди деца на жена си Азува и от Ериот, и те са неговите синове: Иесер, Совав и Ардон. Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.