1Par. 2: 22 е ... Какво е 1Par. 2: 22?
Сегува роди Яир, и той имаше двадесет и три града в галаадската земя.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.