1Par. 2: 23 е ... Какво е 1 Пар. 2: 23?
Но Гесур и Арам взеха от тях градовете на Яир, Кенат и селата му - шестдесет градове. Всички тези градове са синовете на Махир, Галаадския баща.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.