1Par. 2: 24 е ... Какво е 1 Par. 2: 24?
След смъртта на Есроновата в Халев - Ефрата, жената на Есрон Авия му роди Ashhura, бащата на Tekoa.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.