1Par. 2: 25 е ... Какво е 1 пара. 2: 25?
синове Ерамеил първородния на Есрона бяха първородният RAM, [за него] Вуна, Орен, Озем и Ахия.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.