1Par. 2: 26 е ... Какво е 1 пара. 2: 26?
Херакъл имала друга жена, името й беше Афар; тя е майка на Онам.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.