1Par. 2: 28 е ... Какво е 1 Par. 2: 28?
Онамевите синове бяха Шамаи и Яда. Синове на Шамай: Надав и Авишоор.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.