1Par. 2: 29 е ... Какво е 1 пара. 2: 29?
Името на Ависуровата жена бе Авихаила, която му роди Аавана и Молида.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.