1Par. 2: 34 е ... Какво е 1 Пар. 2: 34?
Шешан нямаше синове, а само дъщери. В Сехан е роб, египтянин, името му е Йарч;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.