1Par. 2: 43 е ... Какво е 1 Пар. 2: 43?
синове Хеврон: Корей и Тапфуа и Рекем и Сема.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.