1Par. 2: 44 е ... Какво е 1 Пар. 2: 44?
Сема роди Раама, бащата на Iorkeamova и Рекем роди Самая.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.