1Par. 2: 45 е ... Какво е 1 Par. 2: 45?
син на Самая Маон, а Маон - бащата на Бет - Zur.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.