1Par. 2: 48 е ... Какво е 1Par. 2: 48?
Конкубин Калев, Мааха, роди Шебер и Фирхану;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.