1Par. 2: 54 е ... Какво е 1 пара. 2: 54?
Салмови синове: Витлеем и нетофатците, дома на Йоав и половина Menuhotyan - Tsoryane,

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.