1Par. 20: 1 е ... Какво е 1 Par. 20: 1?
Една година по-късно, по времето, когато царете отиват [по време на войната] , Йоав изведе армията, и започна да опустошават земята на синовете на Амон, и дойде та обсади Рава. Давид остана в Ерусалим. Йоав, който завладя Рава, го унищожи. 2Светът. 11: 1 2Светът. 12: 26

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.