1Par. 20: 3 е ... Какво е 1 Par. 20: 3?
и хората, които бяха в него, възпитани и ги нарежете с триони, железни брани и оси. Така направи Давид с всичките градове на амонците, и Давид и целият народ се върнаха в Ерусалим.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.