1Par. 20: 6 е ... Какво е 1Pas. 20: 6?
Имаше още една битка в Гет. Имаше един висок мъж, който имаше шест пръста, общо двадесет и четири. И той беше и от потомците на рефаимите. 2Светът. 21: 20 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.