1Par. 21: 10 е ... Какво е 1 Пар. 21: 10?
Иди и кажи на Давид: Така казва Господ: три [наказания] Предлагам ви, избягвайте един от тях сами - и аз ще ви го изпратя.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.