1Par. 21: 12 е ... Какво е 1 Пар. 21: 12?
или три години - глад, или три месеца ще ви преследват враговете си, и меча на враговете ти overtaketh [за вас] ; или три дни - меча на Господа и язвата на земята и Ангела Господен, унищожавайки във всичките граници на Израел. Така че, помисли какво да ми отговориш Кой ме изпрати с думата.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.