1Par. 21: 13 е ... Какво е 1 Пар. 21: 13?
И Давид каза на Гад аз ", но по-добре да ни падне в ръцете на Господа, защото милостта Му е много голям, но не ми позволиха да попаднат в ръцете на човека. 2Светът. 24: 14 Плаче. 3: 22

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.