2John. - това е ... Какво е 2Ioan. ?
( съкращението ) Второ послание на Джон

на пътя. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.