Втор. 10: 13 е ... Какво е Второ. 10: 13?
За да пазиш заповедите на Господа и повеленията Му, които днес ти заповядвам за твое добро.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.