Втор. 10: 14 е ... Какво е Второ. 10: 14?
Ето, с ГОСПОДА, своя Бог, небесата и небесата, земята и всичко, което е върху нея; Ген 14: 19 3Светът. 8: 27 Пс. 23: 1

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.