Втор. 10: 16 е ... Какво е Второ. 10: 16?
Така отсечете краекожието на сърцето си и не се заколете; Вт. 30: 6 Джер. 4: 4

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.