Втор. 10: 17 е ... Какво е Второ. 10: 17?
За Господа твоя Бог е Бог на боговете и Господ на господарите, великият Бог, силен и страшен, който не гледа на лице, нито приема дар, 2 Лет. 19: 7. 34: 19 Джер. 32: 19. 10: 34 1Пет. 1: 17 Рим. 2: 11 Гал. 2: 6 Еф. 6: 9 Кол. 3: 25

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.