Втор. 1: 2 е ... Какво е Второ. 1: 2?
На единадесет дни от Хорив, по пътя от планината Сиир до Кадеш-Варни. Ex. 3: 1

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.