Втор. 10: 4 е ... Какво е Второ. 10: 4?
И той написа на плочите, както на първия, десетте заповеди, които Господ ви говори на планината изсред огъня в деня на събранието, и ги даде на Господа за мен. Ex. 32: 16. 34: 28 Втор. 9: 10

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.