Втор. 13: 6 е ... Какво е Второ. 13: 6?
Ако ще се опита да ви убеди тайно брат ти, синът на майка ти, или синът ти, или дъщеря ти, или жената на пазвата му, или приятел, ти, който е за вас като вашата душа, казвайки: "Нека отидем и служим на други богове, които вие и бащите ви не знаете", вж. 17: 2 Втор. 22: 19 Мат. 10: 37

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.