Втор. 10: 7 е ... Какво е Второ. 10: 7?
Оттам отидоха в Гудгод, от Гудога до Йотвафа, в земя, където има потоци вода. Num. 33: 32

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.