Втор. 10: 8 е ... Какво е Второ. 10: 8?
По това време Господ разделени Левиевото племе, за да носи ковчега на Господния завет, да стои пред Господа, за да Му служат, и благослови името Му, [как ще върви] и до днес ; Num. 3: 12 Чис. 4:25 ч 18: 5, 7.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.