Втор. 10: 18 е ... Какво е Второ. 10: 18?
справедливост за сирачето и вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.