Втор. 11: 10 е ... Какво е Второ. 11: 10?
Защото земята, в която отиваш да завладееш, не е като египетската земя, от която си излязла, където си насадила твоето семе и си напоявала с помощта на краката си, като градина на маслините; 3Tsar. 21: 2 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.