Втор. 10: 11 е ... Какво е Второ. 10: 11?
И Господ ми рече: Стани, вземи ти път пред хората [СИМ] ; нека отидат и да завладеят земята, за която се заклех на бащите им да ги дам.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.