Втор. 10: 12 е ... Какво е Второ. 10: 12?
И така, Израилю, какво иска Господ от вас, вашия Бог? Само че се боиш от Господа твоя Бог, ходиш по всичките му пътища и го обичаш и служиш на Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа, 6: 5 Миха. 6: 8 Мат. 22: 37 Лук. 10: 27

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.