Втор. 10: 19 е ... Какво е Второ. 10: 19?
Любов, прочее, чужденеца за [самите] са били чужденци в Египетската земя.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.