Втор. 10: 20 е ... Какво е Второ. 10: 20?
Господ, твоят Бог, страх [и] него [един] , за да служи, и да Му ще се привърже, а се кълнат в името му: Вт. 6: 13 Мат. 4: 10 лук. 4: 8

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.