Втор. 10: 21 е ... Какво е Второ. 10: 21?
Той е ваша хвала и Той е вашият Бог, който ви е направил големите и ужасни дела, които очите ви видяха; Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.